Organizatorzy


  • Paweł Barańczak
  • Jarosław Misztal
  • Jakub Prasał
  • Dariusz Lechmański
  • Michał Graczykowski
  • Tomasz Terela