Organizacja i realizacja


  • Paweł Barańczak
  • Jarosław Misztal
  • Jakub Prasał
  • Dariusz Lechmański
  • Michał Graczykowski
  • Tomasz Tereba
  • Michał Kasprzyk
  • Waldemar Jaros
  • Marcin Piątek