Szalom

„Szalom” pomaga zrozumieć młodzieży licealnej i gimnazjalnej udział diaspory żydowskiej w budowaniu wspólnej Kultury Rzeczypospolitej Polskiej wielu narodów od czasów średniowiecza do holocaustu II Wojny Światowej- zamykającego bezpowrotnie ten ogromny etap historii.

Spektakl zawiera fragmenty następujących utworów: A. Słonimski „Elegia żydowskich miasteczek”, A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”, B. Schultz „ Sanatorium pod klepsydrą”, B. Prus „Lalka”, M. Konopnicka „Mendel Gdański”, W. Broniewski „ Romantyczność”, S. Wyspiański „Wesele”. Wykorzystując, jako pomoc, materiały literackie: M. Miesesa, J. Kleinera, W. Maciąga i J. Kosseckiego autor scenariusza dokonał swoistej charakterystyki diaspory żydowskiej na przestrzeni wieków. Cechy pozytywne przeplatają się z negatywnymi, wpływy ortodoksyjne ścierają się z postawą asymilacyjną. Różnica postaw jest widoczna przez cały spektakl, tak jak była widoczna przez całe wieki naszego współistnienia.