Dział organizacji imprez

Dział organizacji imprez

Magdalena Misztal

Edyta Kurdek

Paulina Lechowicz

Organizacja widowni

Wanda Kicińska

Jarosław Jendrycha

Jarosław Misztal

Michał Graczykowski

Michał Miernik

Damian Spadło

Bartosz Gołuch

Realizacja

Michał Kasprzyk

Waldemar Jaros

Marcin Piątek