Dział organizacji imprez

Dział organizacji imprez

Magdalena Misztal

Edyta Kurdek

Paulina Lechowicz

Organizacja widowni

Wanda Kicińska

Jarosław Jendrycha

Jarosław Misztal

Michał Graczykowski

Realizacja

Michał Kasprzyk

Waldemar Jaros

Marcin Piątek